Trái cây ngoại nhập
Tro lai Trang : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   Tổng số sản phẩm : 384 Tiep theo
Quýt Nhật

gallery thumbnail
Giá: 489.000đ/kg
>>> Chi tiết sản phẩm
Trái rắn indonesia

gallery thumbnail
Giá: 189.00đ/kg
>>> Chi tiết sản phẩm
Dâu Đà Lạt

gallery thumbnail
Giá: 130.000 đ/kg
>>> Chi tiết sản phẩm
Hồng trái sấy khô Hàn Quốc

gallery thumbnail
Giá: 765.000đ/h
>>> Chi tiết sản phẩm
Chuối Đà Lạt

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Hồng Giòn Đà Lạt

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Hồng Khô (Đà Lạt)

gallery thumbnail
Giá: 95.000đ/h
>>> Chi tiết sản phẩm
Me ngọt túi nhỏ

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Chà Là Mỹ hộp hộp 454g

gallery thumbnail
Giá: 242.000đ/h
>>> Chi tiết sản phẩm
Nhô Khô (Mỹ) hộp 600g

gallery thumbnail
Giá: 129.000đ/h
>>> Chi tiết sản phẩm
Nhãn sấy khô hộp 165g

gallery thumbnail
Giá: 55.000đ/h
>>> Chi tiết sản phẩm
Chà Là Mỹ hộp 340g

gallery thumbnail
Giá: 205.000đ/h
>>> Chi tiết sản phẩm
Bia Heineken 330ml

gallery thumbnail
Giá: 383.000đ/thùng
>>> Chi tiết sản phẩm
Bia Heineken 5 lít

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Bia 333

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Giỏ trái cây 01

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Giỏ trái cây 02

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Giỏ trái cây 03

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Giỏ trái cây 04

gallery thumbnail
Giá : Đang cập nhật
>>> Chi tiết sản phẩm
Giỏ trái cây 16

gallery thumbnail
Giá: 675.000đ/giỏ
>>> Chi tiết sản phẩm
Giỏ trái cây 15

gallery thumbnail
Giá: 700.000đ/giỏ
>>> Chi tiết sản phẩm
Tro lai Trang : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   Tổng số sản phẩm : 384 Tiep theo

Ten đơn vị : Cong ty TNHH TM DV XNK Ngọc Ngọcc
- Người đại diện : Trần Thị Sao
- Địa chỉ : 633 Hồng Bang , Phường 6, Quận 6, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 3960.5476 - 3960.7878
- Fax : (028) 3960.0760
- Mail : traicayngocngoc@yahoo.com.vn
- Số giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh: 0310799079