Trái cây miền Bắc
Tổng số sản phẩm : 3
Vải Thiều (Bắc Giang)

gallery thumbnail
Giá: 79.000đ/kg
>>> Chi tiết sản phẩm
Mận Hà Nội

gallery thumbnail
Giá: 98.000đ/kg
>>> Chi tiết sản phẩm
Quả Phật thủ

gallery thumbnail
Giá: 180.000đ/quả
>>> Chi tiết sản phẩm
Tổng số sản phẩm : 3

Ten đơn vị : Cong ty TNHH TM DV XNK Ngọc Ngọcc
- Người đại diện : Trần Thị Sao
- Địa chỉ : 633 Hồng Bang , Phường 6, Quận 6, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 3960.5476 - 3960.7878
- Fax : (028) 3960.0760
- Mail : traicayngocngoc@yahoo.com.vn
- Số giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh: 0310799079